ติดต่อเรา

สถานที่ตั้ง


โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เลขที่ 40 ซอยรามคำแหง 43/1

แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทร. 02 538 3964, 02 538 2573, 02 530 2747, 02 514 1403 โทรสาร 02 539 7091

E-mail: bodin@bodin.ac.th

Bodindecha (Sing Singhaseni) School

40 Soi Ramkhamhaeng 43/1,

Phlabphla Sub-District, Wang Thonglang District

Bangkok 10310 Thailand

Telephone: 02 538 3964, 02 538 2573, 02 530 2747, 02 514 1403 Fax: 02 539 7091